Алалія у дітей - це мовний розлад, що характеризується частковою або повною втратою мови. У Логопедичній студії Балакунчики вже накопичили чималий досвід по роботі з даним захворюванням. Корекція алалії у Львові включає в себе комплексний підхід: заняття з логопедом, медикаментозне лікування, фізіотерапія, спостереження у невролога і т.д.

При цьому захворюванні у хворих не спостерігається виражених відхилень у розумовому розвитку, дефектів слухового сприйняття. Поганий розвиток або відсутність мовлення є наслідком різного роду патологій сегментів головного мозку, що відповідають за її побудову. При алалії порушення в роботі цих сегментів формуються на етапі внутрішньоутробного розвитку малюка або в ранньому дитинстві.

Причинами хвороби може стати важкий перебіг вагітності у матері, перенесені нею інфекційні захворювання, сильні стреси, нездоровий спосіб життя, важкі пологи, родові травми дитини, перенесені малюком важкі інфекції. До останніх відносять менінгіт, пневмонії, рахіт, енцефаліт, грип. Очевидно, що для такої дитини відсутність мовлення є первинним станом, тобто алалія - це не втрата мови, а її органічна недоступність.

Клінічна картина даного виду мовного порушення характеризується системними дефектами фонетичних, фонематичних, лексичних та граматичних складових. Крім суто мовних недоліків алалія супроводжується комплексом хворобливих станів: низька працездатність, емоційна нестабільність, надмірна жестикуляція і міміка, повільність і неуважність. Як наслідок, у дитини з алалією неминуче виникнуть складнощі не тільки при навчанні і сприйнятті навчального матеріалу, а й в процесі соціалізації.

Сучасною медициною прийнято розділяти алалію за ознакою її механізму, характеру симптомів і ступеня їх вираженості:

  • Моторна алалія у дитини. Малюк, що страждає від недуги такого виду, здатний розуміти і розпізнавати мову іншої людини, але в силу патології власного мовного аналізатора не може говорити. Моторна алалія пов'язана з недостатньою точністю і координацією рухів, порушенням дрібної рухової моторики, що негативно позначається на можливості обслуговування дитиною власних побутових потреб. Клінічна картина захворювання такого типу доповнюється слабкою пам'яттю, порушенням концентрації, нестабільністю емоційної сфери. Виявлена моторна алалія у дитини 3-4 років набагато краще піддається корекції, ніж в більш пізньому віці;
  • Сенсорна алалія у дітей. Її причиною стає особливий патологічний стан аналізатора мови. Некоректна робота частин головного мозку, що відповідають за сприйняття мови, виражається в нездатності людини аналізувати почуте і відтворювати звуки. Сенсорна алалія - захворювання, при якому втрачається можливість розуміти мову. Такі дітки дуже часто досить різко сприймають навколишні звуки, активно використовують в спілкуванні міміку і жести. Їх слова являють собою суміш з уривків складів або фраз, які вимовляються поза контекстом. Досить часто сенсорні алаліки просто повторюють незліченну кількість разів одні й ті ж звуки;
  • Сенсомоторна (змішана) алалія. Цей тип захворювання характеризується наявністю симптомів обох видів і пояснюється тісним зв'язком центрів головного мозку, що відповідають за сприйняття мови на слух і можливістю її відтворення. Такий підвид захворювання, як сенсомоторна алалія, найчастіше зустрічається у дітей.

Правильна і повна діагностика - це перший крок на шляху до корекції та лікування моторної і сенсорної алалії у дітей у Львові. Підхід до проблеми повинен бути комплексним і включати огляд, курс лікування і спостереження у таких фахівців як: логопед, невролог, психолог, отоларинголог.

Одним з головних чинників успіху в боротьбі з алалією є своєчасне звернення за кваліфікованою допомогою. Лікування моторної або сенсорної алалії у дітей 3-4 років буде проходити успішніше, ніж у дітей більш пізнього віку.

Методики корекції алалії у логопеда будуть спрямовані на:

  • Стимуляцію мовної активності;
  • Розширення словникового запасу;
  • Розвиток здатності правильно будувати речення;
  • Розвиток здатності сприйняття і диференціації звуків;
  • Співвідношення їх з певними явищами, предметами або діями та ін.

Успіх в лікуванні безпосередньо залежить і від домашньої обстановки. Атмосфера любові і турботи важливий фактор в досягненні хороших результатів. Батьки повинні продовжувати заняття з дитиною і вдома під час ігор, і на прогулянці.

Ми чекаємо Вас в Логопедичній студії Балакунчики на Сихові для вирішення проблем із мовою Вашого малюка. Наші фахівці завжди готові прийти на допомогу.